Rodzaj umowy w branży meblowej

Typ umowy, który oferuje potencjalny pracodawca, poznajemy już na rozmowie kwalifikacyjnej, a nierzadko jest to informacja podana już w ogłoszeniu. Oprócz umowy o pracę, która jest powiązana z koniecznością przestrzegania kodeksu pracy, często oferowane są umowy cywilnoprawne, do których można zaliczyć umowę zlecenie, czy umowę o dzieło. Każda z nich jednak zobowiązuje zatrudniającego do opłaty innych składek na ubezpieczenie osoby zatrudnionej. Najczęściej w branży meblowej jednak zatrudnia się na Umowę o Pracę, ponieważ praca wymaga umiejętności obchodzenia się z narzedziemi.

Rodzaj umowy a składka ubezpieczeniowa

Warunki odprowadzania składek na ubezpieczenie zdrowotne uregulowane są w Ustawie o systemie ubezpieczeń społecznych, a także w Ustawie o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. Składki odprowadzane są do NFZ. Ubezpieczenie zdrowotne umożliwia osobie, która mu podlega, korzystanie z bezpłatnej, publicznej ochrony zdrowia. Jest to jedno z obowiązkowych ubezpieczeń społecznych. Osobę fizyczną do ubezpieczenia tego rodzaju zgłasza płatnik, czyli osoba opłacająca składki. Dla osób zatrudnionych płatnikiem zawsze będzie podmiot je zatrudniający. Z uwagi na różne rodzaje umów, którym może podlegać ubezpieczony, warto wiedzieć, w których przypadkach umowa nie obejmuje tym świadczeniem. Tak więc, osoby zatrudnione na własnej działalności gospodarczej same opłacają składki na ubezpieczenie zdrowotne. Dla pracownika zatrudnionego na umowę o pracę, obowiązek opłacania składek na rzecz ubezpieczenia zdrowotnego spada na jego pracodawcę. Zatrudnieni na podstawie umowy zlecenie, również podlegają obowiązkowi opłacania składek zdrowotnych przez zleceniodawcę. Wysokość tej składki naliczana jest od wynagrodzenia. Z opłacania składek zdrowotnych zwolnieni są zleceniodawcy, w sytuacji, gdy zleceniobiorca jest uczniem szkoły ponadpodstawowej lub studentem, do ukończenia przez niego 26 lat. Biorąc pod uwagę kwestie ubezpieczenia zdrowotnego, najmniej korzystnym rodzajem umowy jest umowa o dzieło. Zatrudniony na jej podstawie nie będzie podlegał żadnemu ubezpieczeniu społecznemu. Samo ubezpieczenie zdrowotne nie zawsze jest w stanie zaspokoić indywidualne potrzeby, dlatego warto poznać inne rodzaje polis na stronie internetowej https://przewodnikubezpieczeniowy.pl/ubezpieczenie-grupowe/ .

Co daje ubezpieczenie zdrowotne?

Publiczne ubezpieczenie zdrowotne umożliwia osobom mu podlegającym darmowy dostęp do gabinetów lekarskich, hospitalizacji, rehabilitacji, przeprowadzania zabiegów, czy refundację recept. Warto pamiętać, że jeżeli rodzaj umowy nie zapewnia nam ubezpieczenia zdrowotnego, możemy dobrowolnie skorzystać z dopisania się do ubezpieczenia małżonka lub wystąpić z wnioskiem o objęcie ubezpieczeniem do NFZ.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *